top of page

Nytt styret 2023

i Februar hadde vi Årsmøte og da blei nytt styre presentert.


Leder : Svein Liid

Nestleder : Silje Back

Økonomi : Torgeir Nogva

Sekretær : Njål Hoftun

Styremedlem : Daniella Baarholm

Styremedlem : Lone Blindheim

Styremedlem : Steffen Stette

Styremedlem : Camilla Skuggen Johnsen

Vara : Lin Marte Valderhaug

Vara : Liv Randi Volle

Vara : Gordon Bergh

Vara : Nina Slyngstad

Kontrollkomite : Harald Aamås og Trond Øverli

Valgkomité : Jostein Hjeldnes og Jorunn Schønefeld


Bilde av styret kommer om en liten stund 🫶🏻


Comments


bottom of page